Rentoutusvalmennus

 • tehnyt

Rentoutuminen on kehon ja mielen tila, jossa tapahtuu kokonaisvaltaista palautumista. Rentoutuminen auttaa myös kivun hallinnassa. Kivussa kehon lihakset jännittyvät ja syke nopeutuu, kun taas rentoutuksessa saadaan syke ja lihakset rentoutumaan. Rentoutuessa käydään kehon lihakset läpi vaihe vaiheelta. Rentoutumisharjoitus tehdään istuen tai pitkällään, mikä sinulle sopii parhaiten. Rentoutumisessa on hyvä säilyttää avoin mieli, silloin rentoutuksesta saa parhaan tehon irti.

Valitse valmennus, jos tarvitset apua

 • Työelämän stressin- ja paineiden hallintaan
 • Sosiaalisten tilanteiden pelkoihin ja jännittämiseen
 • Itsetunnon ja -luottamuksen vahvistamiseen

Valmennus on lämminhenkinen, kannustava ja syvästi henkilökohtainen vuorovaikutustapahtuma.

Alani ammattilaisena hallitsen rentouttamisen, NLP-ideoiden ja mielikuvatyöskentelyn sekä suggestiivisen kielen sovellukset ja tietotaidon. Sovellan osaamistani elämänkokemukseni ja muun valmiin kokemukseni pohjalta.

Yhdistän tekniikat, tietoni ja ammattitaitoni eri tekniikoista ja lähestymistavoista asiakkaan parhaaksi. Tiedostan myös osaamiseni rajat ja tarvittaessa ohjaan asiakkaan eteenpäin

Valmennus etenee sinun tahtia ja sinä itse määrittelet itsellesi tavoitteet ja suunnan. Minä toimin vain sinun oppaanasi.

Mitä hyötyä on rentoutumisesta?

Rentoutuminen on myötäsyntyinen ja helposti toteutettava ominaisuus. Se luo tasapainoa ja tuottaa hyvänolon tunteen. Rentoutuminen auttaa esimerkiksi työssä jaksamiseen ja siihen motivoitumiseen. Rentoutuneena olet virkeämpi, tehokkaampi, jaksavampi ja sosiaalisempi.

 • Säännöllinen rentoutuminen auttaa fysiologisten hyötyjen lisäksi luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymiseen ja kasvattaa keskittymiskykyä.
 • Rentoutus heijastuu unen laadun parantumiseen ja nukahtamisen helpottumiseen.
 • Jaksamisen tunne kasvaa ja stressin- ja paineiden sietokyky paranee.
 • Henkinen ja fyysinen olo kasvaa.
 • Itseluottamus vahvistuu ja elämänilo kasvaa.
 • Rentoutuminen on mukavaa.
 • Se on tehokas tapa ylläpitää työkykyä ja omaa yleistä jaksamista.

Käytän monipuolisesti NLP- ja rentoutusideoita sekä mielikuvaharjoittelua ja hyödynnän niitä asiakkaan parhaaksi terapeuttisesti ja voimaannuttavasti. Tavoitteista riippuen henkisen valmennuksen tapaamismäärät ovat keskimäärin 2- 6 kertaa. Toimin asiakasta kunnioittaen eli normaalien yleisesti hyväksyttyjen terapeuttisten kohtaamistyön ja sosiaali- ja terveysalan eettisten normien mukaisesti.

Valmennus etenee seuraavan kaavan mukaisesti. Se voidaan tehdä myös etänä puhelimen tai zoomin kautta. Yleensä rentoutuskertoja tarvitaan 2 – 5, mutta joskus yksikin kerta voi riittää. Painonhallinnassa suosittelen vähintään kolmea kertaa.

ALKUHAASTATTELU

ALKUKARTOITUS ELI YKSITYISKOHTAISESTI MUOTOILTU TAVOITE

Ratkaisukeskeinen keskustelu, jossa valitaan tavoitteille paras ja toimivin yksilöllinen lähestymistapa. Läsnäoloa ja aitoa asiakkaan kuuntelua. Hyvän yhteyden luomista. Motivointia, kannustamista, nostamista eri tavoin sekä ohjaamista alun usein ongelmakeskeisyydestä tavoitekeskeisyyteen.

VALMENNUSVAIHE

Ohjaaminen rentoutukseen. Yhteisesti luotujen tavoiteraamien mukaisesti hyödynnetään yksilöllisesti terapeuttisia ideoita, kuten räätälöityjä suggestioita, usein NLP:n mielikuvaharjoituksia, läsnäoloideoita, tarinoita ja metaforeja, resursseja esiin nostavia ankkurointeja yms. Opetetaan rentoutuksen ideoita. Osalle myös läsnäolon, meditaatio- tai hengitysharjoitteita asiakkaan mukaan. Rentoutuksen opetusosa äänitetään latauksena tai asiakkaan puhelimeen.

LOPPUKESKUSTELU

JUTTELUA OIVALLUKSISTA, LISÄÄ MOTIVOINTIA JA KANNUSTUSTA

Virkistäytymisvaiheen jälkeen käydään palautekeskustelu valmennusosan kokemuksista. Motivoidaan lisää käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen. Annetaan esim. lisäharjoitteita, itserentoutuksen oppimisen tukimateriaaleja. Jos sovitaan jatkosta, asiakas saa usein prosessia eteenpäin vieviä kotitehtäviä. Voimaantunut, oivalluksia rikkaampi ja rentoutunut asiakas lähtee jaksavampana ja vahvempana vastaanotolta.

Prosessi jatkuu…